Privacybeleid

Wie wij zijn

Ons web-adres is http://beachhouse-scheveningen.nl.

In dit privacybeleid van BeachHouse Scheveningen beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierin staat uitgelegd hoe wij deze gegevens verzamelen en gebruiken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Algemeen

BeachHouse Scheveningen registreert geen bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het inschrijven op een woning, het aanmelden voor een nieuwsbrief of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze website. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

  • Voor de nakoming van een overeenkomst;
  • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie of brochures;
  • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld;

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

  • U daar toestemming voor hebt gegeven;
  • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
  • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Als we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen.

Webbezoek

Wanneer u beachhouse-scheveningen.nl bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar een persoon.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan één van onze websites informeren wij u over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Nieuwsbrief

Bij het opslaan van de correspondentie wordt uw e-mailadres ook opgeslagen en, als u dit heeft aangegeven, gebruikt om een nieuwsbrief te verzenden waarin u updates ontvangt van BeachHouse Scheveningen
en onze producten. Hiervoor kan u zich ook afmelden.

Google

Ons e-mailverkeer verloopt via Gmail van Google. Als u zich inschrijft, komt uw inschrijfformulier terecht in onze Gmail-inbox.
BeachHouse Scheveningen maakt gebruik van Google Analytics, een service die wordt aangeboden door Google. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteiten en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken.

Inzage en correctie

Als je de persoonlijke informatie wilt zien die wij van u verzameld hebben, of deze informatie wilt corrigeren dient u een e-mail te sturen naar info@beachhouse-scheveningen.nl met het verzoek.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.